folder 2018-2019

Gepensioneerde werking
Wekelijks komen onze gepensioneerden  en 50+-ers samen om te sporten. Het activiteitenpakket bestaat uit verschillende thema’s  o.a. turnen, wandelen .
Deze activiteiten gaan wekelijks door   
Op maandag in de sporthal Ivo Van Damme ,Overstraat Veltem van 10.30 tot 11.30
Op donderdag  in de Nieuwe Ymeria Wijgmaal Pastoor Bellonstraat Wijgmaal van 14.30 tot 15.30
Deze bijeenkomsten worden geleid door katrien Pollers Licentiaat Lichamelijk Opvoeding KUL
Inschrijven( omvat deelname + verzekering ) gebeurt bij Katrien  ter plaatse .
De inschrijving bedraagt  70 €

Voor ouders en alle sportieve leden van de Gymgroep

Gezin-combinatiesport

Wekelijks traint onze vereniging in het Boudewijnstadion in Kessel-lo op woensdag van 14 u tot 17.30 op zaterdag van 10 u tot 13 u .Ook op dat moment kunnen ouders en leden er actief aan sport doen.

Wij moedigen al onze leden maar in het bijzonder de ouders van onze wedstrijdturnsters aan om deze twee momenten aan te grijpen om ,de tijd dat hun kinderen daar turnen, ook aan sport te doen.

Vermits de omgeving ideaal is om te joggen bieden wij eenieder de mogelijkheid om in groep op de Finse piste in het park Heuvelhof ,in de onmiddellijke omgeving van de turnzaal ,te gaan joggen.

Het volstaat naar de zaal te komen om vandaar in groep te vertrekken.
Na het joggen kan iedereen zich in de kleedkamer van de zaal omkleden en er douchen. We wensen iedereen veel sportvreugde.