Verzekering

Wat moet je doen bij een ongeval

Nieuw

Online inschrijven is mogelijk : ongeval mailen naar Michel meulemans mailadres:michel.meulemans@belgacom.net

Daarna ontvangt je van de federatie de nodige papieren

 

Je ontvangt van je trainer een aangifteformulier .Dit kan ook bekomen worden bij Michel Meulemans of je kan het   downloaden op de site via onze website.  Het eerste deel wordt door je trainer of begeleider ingevuld, het tweede deel door de dokter.  De volledig ingevulde (en ook gehandtekende) aangifte wordt door jou bezorgd aan:

 Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9 , 3220 Holsbeek

 Nadien wordt een formulier toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer.

Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.

Meer informatie kan je steeds vinden op de site of bij

Michel Meulemans

(zie adres hierboven) 016/ 445916

Terugbetaling van Ziekenfonds

De mutualiteiten ondersteunen jongeren die sport doen.  Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit een deel van de betaalde lidgelden terugkrijgen.  Je dient de papieren voor deze terugtrekking zelf aan te vragen bij je mutualiteit.  Hiervoor dient u na inschrijving en betaling van het lidgeld, de nodige documenten aan de club te bezorgen waarna de Gymgroep zal instaan voor de verdere administratie.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.  Wie terugbetaling wenst voor 2014 gelieve de papieren in te dienen tegen eind januari (of dien ze in bij het begin van volgend sportjaar in september).

   Document:ongeval aangifte

Info betreffende  Sportcheques  aangeboden door Stad Leuven 2014

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarom tracht de Stad Leuven hier een handje toe te steken in de vorm van sportcheques, aangeboden door de Sportdienst.
Hieronder worden de praktische regelingen met betrekking tot deze cheques verder uitgelegd:
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor sportcheques:

Elk lid van het gezin dat onder voormelde voorwaarden valt, heeft recht op 1 sportcheque.
Met de sportcheque krijgt men een korting van 50% (met een maximumwaarde van € 75) op het volledige lidgeld. Deze korting wordt onmiddellijk toegekend door de club.
Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij je maatschappelijke werker of bij het Tofsportloket.
Praktische werkwijze: