Inschrijvingen

De geïnde lidgelden worden o.a. gebruikt voor het betalen van bondsbijdragen, administratieve kosten en het aankopen en het herstellen van materiaal.

 

Het dient ook om een verplichte verzekering af te sluiten bij de Gymfederatie.

Wie het lidgeld tijdig betaalt, krijgt het tijdschrift “Zot van Gym” van de Gymfederatie Vlaanderen gratis toegestuurd.

 Het lidgeld van Gymgroep Wijgmaal W.B. bedraagt voor het sportjaar 2017-2018

1 uur turnen (kleuters,airtrack) :100 euro

1,5 uur turnen: 125 euro

2 uur turnen: 150 euro

Sport 50+: 70 euro

1 uur jazzdans: 110 euro

1 uur badminton:100 euro

 Het eerste en tweede lid van het gezin betalen de volledige prijs. Vanaf het derde gezinslid is er een korting van 15 euro. Voor leden die ocmw-steun genieten kan het lidgeld tot de helft verminderd worden.

Bij het inschrijven voor meerdere Gymgroep-activiteiten wordt de duurste activiteit volledig betaald. Voor de volgende activiteit is een korting voorzien. Volledige informatie hierover is te verkrijgen bij de betrokken lesgevers of bij het secretariaat.

 

Tijdens de 2 eerste weken van september zijn gratis proeflessen voorzien.

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren, dit kan tijdens de les.

In september en in de eerste week van oktober zijn vertegenwoordigers van het secretariaat aanwezig. Later inschrijven kan bij de verantwoordelijke lesgever.

Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres dienen via een invulstrookje doorgegeven te worden